GROVE GMK 2035

Wymiary

Charakterystyka

Tabela udźwigu

Wysięgnik podstawowy

Wysięgnik pomocniczy